Öppethållning och dagsrytm

Haga Lekis har nya öppettider från hösten 2020: Lekis har öppet vardagar kl. 8.00 - 16.00. Lekis följer Hoplaxskolans termin men vårterminen är förlängd så att Lekis är öppet fram till midsommar. Det här betyder att barnen har ett långt sommarlov och också andra ledigheter då de får paus från lekis.

Den dagliga verksamheten består av utevistelse, fri lek, samling med sång och musik, varm lunch och mellanmål.

I leken övar barnen sig att hantera olika känslor och att samarbeta med andra barn och vuxna. Vi vistas mycket ute och skogsmulleverksamhet har vi regelbundet både vår och höst. Utevistelse och gympa stöder barnets motoriska utveckling och gruppsammanhållningen.

För att stöda barnens språkutveckling läser vi dagligen sagor i små grupper. I samband med sagostunden varvar vi ner och vilar en stund.

Lekis har vissa fasta programpunkter under veckan, men verksamheten utgår även från barnens initiativ och önskemål. För femåringarna ordnas femårsverksamhet där de får känna sig stora och öva sig på svårare saker.

Lekis hyr utrymmen av Haga Ungdomsförening (www.huf.fi) som har verksamhet i byggnaden på kvällar, bl.a. folkdans för både gammal som ung. Inomhus har vi stora och ljusa utrymmen med plats för lek och annan verksamhet. Vi har en egen liten skyddad gård och möjlighet att utnyttja närmiljön för utflykter.

Utomhuspedagogik

Vi är ett Skogsmullecertifierat daghem! Vår Skogsmulleverksamhet pågår långt in på hösten och startar tidigt på våren. Utöver Mulleverksamheten strävar vi efter att ha så mycket utomhuspedagogisk verksamhet som möjligt.