Dagvårdsavgiften är 90 €/månad.

Fpa och Helsingfors stad betalar privatvårdsstöd direkt till lekis.

 

Dagvårdsavgifterna gäller från och med den 1.8.2017.

 

BARN < 3 ÅR

BARN 3 - 4 ÅR

BARN 5 ÅR 

Fpa vårdpenning

172,25€

172,25€

 

Fpa vårdtillägg (inkomstbaserat)

0-144,85€

0-144,85€

 

Kommuntillägg Helsingfors

600€

330€

 

Dagvårdsavgift för vårdnadshavare

90€

90€

54€

Den egentliga vårdavgiften (uppges i fpa-ansökan)

862,25€

592,25€

 


Om vårdnadshavaren blir beviljad vårdtillägg dras den beviljade summan av från vårdnadshavarens dagvårdsavgift.

Mer information http://www.kela.fi/web/sv/stod-for-privat-vard

Våra avgift skall vara på en låg nivå, vi ämnar inte göra vinst med vår verksamhet. Vi ansöker även om verksamhetsbidrag från privata fonder och stiftelser.

Dagvårdsavgiften faktureras terminsvis, 450,- hösttermin augusti-december och 470,- vårtermin januari-juli. Betalningen görs enligt förfallodag i slutet av augusti, oktober och januari, mars.