Dagvårdsavgiften är 200 €/månad.

 

Avgift för femåringar

För det verksamhetsår då barnet är fem år gammalt (året innan förskoleåret) är barnet berättigat till 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka. Avgiften för vårdnadshavaren är då 40 euro/månad.

Syskonrabatt

På dagvårdsavgiften beviljas syskonrabatt på 150 euro . För det yngsta barnet betalas full avgift 200 euro och för det äldre syskonet betalas 50 euro. 

 

Privatvårdsstöd

Familjen ansöker om privatvårdsstöd hos Folkpensionsanstalten (FPA), som betalar stödet direkt till Lekis.  Om vårdnadshavaren blir beviljad vårdtillägg dras den beviljade summan av från familjens dagvårdsavgift.

Även Helsingfors stad betalar understöd direkt till lekis.

Mer information http://www.kela.fi/web/sv/stod-for-privat-vard

 Vi ämnar inte göra vinst med vår verksamhet. Vi ansöker även om verksamhetsbidrag från privata fonder och stiftelser.