Bakgrund

Haga Lekis historia börjar 1921 och sedan 1974 har lekis verkat oavbrutet i sin nuvarande form. Haga Lekis upprätthålls av Haga Privata Svenska Barnträdgårds garantiförening r.f. Alla lekisföräldar är automatiskt medlemmar i föreningen, som också är medlem i Hem och skolas avdelning för dagisföreningar. Föräldrarnas insats baserar sig helt på frivillighet och eget intresse. Förvaltningen sköts gemensamt av föreståndaren och styrelsen, som består av föräldrar. 

Vår verksamhet möjliggörs bl.a. med hjälp av stöd från olika fonder och stiftelser, tillsammans med FPA:s och Helsingfors stads bidrag för privat dagvård. Understöden berikar vår verksamhet och möjliggör variation i det pedagogiska arbetet samt ger oss möjlighet att ha en konkurrenskraftig månadsavgift.