Kontaktuppgifter

Haga Lekis finns i Södra Haga med goda buss- och tågförbindelser. Lekis hyr utrymmen av Haga Ungdomsförening (www.huf.fi) som har verksamhet i byggnaden på kvällar, bl.a. folkdans för både gammal som ung. Inomhus har vi stora och ljusa utrymmen med plats för lek och annan verksamhet. Vi har en egen liten skyddad gård och möjlighet att utnyttja närmiljön för utflykter.

Haga privata svenska barnträdgård

Haga Sportväg 5
00320 Helsingfors
tfn 044-0833809
Föreståndare: Martina Neuvonen
E-post: hagalekis@gmail.com

Facebook: Haga Lekis

Instagram: Hagalekis (@hagalekis)