Antagning

  • Åtminstone ett av barnets hemspråk skall vara svenska.
  • Intresseanmälan ska göras per e-post till adressen hagalekis@gmail.com. Meddela telefonnummer, barnets födelseår och födelsemånad.
  • Småsyskon till lekisbarn har förtur.
  • Vi förbehåller oss rätten att bilda daghemsgruppen baserat på åldersfördelning och andra vägande orsaker.
  • Besked om antagning meddelas senast i mitten av maj. För att bekräfta att platsen tas emot ska nya familjer betala dagvårdsavgiften för två månader.