Antagning

  • Åtminstone att av barnets hemspråk skall vara svenska.
  • Småsyskon till lekisbarn har förtur om de anmäls till köplats senast 4 månader innan.
  • Vi förbehåller oss rätten att låta bli att ta in ett barn om vi som barnpedagoger anser att vi inte kan möta barnets behov. Haga Lekis kan inte erbjuda specialvård.