Antagning

  • Åtminstone ett av barnets hemspråk skall vara svenska.
  • Intresseanmälan ska göras per e-post till adressen hagalekis@gmail.com. Meddela barnets födelseår och födelsemånad.
  • Småsyskon till lekisbarn har förtur om de anmäls till köplats senast 4 månader innan.
  • Besked om antagning meddelas vanligen i slutet av april eller början av maj. För att bekräfta att platsen tas emot ska nya familjer betala dagvårdsavgiften för två månader. 
  • Haga Lekis kan inte erbjuda specialdagvård. Därför förbehåller vi oss rätten att låta bli att ta in ett barn om vi som pedagoger anser att vi inte kan möta barnets behov.