Aktuellt

Aktuellt inför hösten 2018

20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Enligt ett beslut från Helsingfors stad har femåringarna rätt till 4 timmar avgiftsfri verksamhet per dag. Se sidan avgifter.