Aktuellt

Förnyade öppettider

Haga Lekis förnyar öppethållningstiderna från hösten 2020. Den dagliga öppethållningen förlängs med 1 h så att lekis dagligen är öppet 8.00 - 16.00. Lekis följer fortfarande Hoplaxsskolans terminer men vårterminen förlängs så att Lekis är öppet fram till midsommar. 

 

Aktuellt hösten 2018

20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Enligt ett beslut från Helsingfors stad har femåringarna rätt till 4 timmar avgiftsfri verksamhet per dag. Se sidan avgifter.