Aktuellt

Förnyade öppettider

Haga Lekis förnyar öppethållningstiderna från hösten 2020. Den dagliga öppethållningen förlängs med 1 h så att lekis dagligen är öppet 8.00 - 16.00. Lekis följer fortfarande Hoplaxsskolans terminer men vårterminen förlängs så att Lekis är öppet fram till midsommar.